• Obchodní adresář
  • Adresář
  • Osoby
  • Činnosti
  • Požadavky
  • Úkoly
  • Informace
  • Poznámky
  • Došlá pošta
  • Adresář kontaktů
 • Finanční evidence
  • Faktury odběratelské včetně zálohových faktur a dobropisů
  • Faktury dodavatelské včetně zálohových faktur a dobropisů
  • Příkazy k úhradě
  • Banka
  • Pokladna
  • Evidence DPH
 • Obchod
  • Poptávky přijaté
  • Objednávky přijaté
  • Objednávky vydané
  • Faktury vydané
 • Sklad
  • Tato verze umožňuje vedení pouze jednoho skladu.
  • Příjemky
  • Výdejky
  • Skladové položky
  • Přehled skladových pohybu
 • Majetek
  • Dlouhodobý drobný hmotný majetek
  • Dlouhodobý hmotný investiční majetek
  • Dlouhodobý nehmotný investiční majetek
  • Majetek na leasing
  • Vyřazený majetek
 • Účetnictví
  • Účetní deník
  • Vnitropodnikové účetní zápisy
  • Hlavní kniha
  • DPH
  • Výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát)