Charakter produktu
 
 
Případové studie
 
 
Varianty
 
 
Poptávka
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

IS Patricie pro obchod, marketing, poradenství, ...
 
Patricie News   14. 07. 2005
 
 

melatonin

melatonin davidnorlin.se

buy low dose naltrexone online

buy naltrexone
Často se setkáváme s názorem, že:
  • informační systém, to je jen pro firmy výrobní, výrobně-obchodní či přinejhorším obchodní,
  • nejdůležitější částí informačního systému je účetnictví
  • menším firmám, zvláště zabývajícím se poradenstvím, marketingem, právní pomocí apod. stačí standardní aplikace typu Word, Excel a nic lepšího cenově dostupného na trhu není.
Je to ale pravda? Přemýšlejme, prosím, spolu.

Co je nutným předpokladem zisku všech firem bez rozdílu typu činnosti? Kvalitní řízení a obchodní a marketingová činnost. Proto musí být maximálně podporovány. Informační systém z nikoho dobrého manažera, obchodníka či marketingového specialistu neudělá, ale může tomu, kdo má zájem, velmi výrazně uvolnit ruce, několikanásobně zrychlit, zefektivnit a zpříjemnit jeho práci, znatelně omezit množství potenciálních problémů (mimo jiné i problémů se ztrátou písemností apod.).
Správné účetnictví je pro firmu nezbytné, ale aby bylo co účtovat, o to se musí zasloužit jiní.

Vhodně zvolený informační systém může přinést velikou časovou úsporu a výrazně pomoci všem, důležitý je i pro firmu s jedním pracovníkem, pro tu o to víc, že na jednom člověku závisí všechno.

Pro řízení vztahu se zákazníkem a podobné účely je na míru vytvořená obchodní a marketingová část IS Patricie (může být využívána zcela samostatně, bez návaznosti na ostatní části IS Patricie).

A co konkrétně tedy obchodní a marketingová část IS Patricie obsahuje a jak se využívá?
Zahrnuje sledování obchodních partnerů či klientů (a kontaktních osob), jejich požadavků, úkolů z požadavků vyplývajících, provedených činností, dokumentů k partnerům náležejících (jako jsou různé smlouvy, kopie osvědčení apod.) a případných poznámek. Doplněno je o sledování nabídek adresovaných partnerům (či potenciálním partnerům), jejich objednávek, faktur, zakázek. V oddělených evidencích jsou sledování partneři skuteční a partneři jen potenciální.

Základní evidencí je Adresář obchodních partnerů. Partneři jsou zobrazeni v přehledu, kde lze záznamy setřídit, partnera, klienta či partnery vyhledat podle libovolných kritérií, přehled různě upravovat aj. Můžeme o partnerovi zobrazit detailní informace. Z přehledu i z detailu lze jedním jediným kliknutím myší zobrazit k partnerovi další informace (dokumenty, poznámky, kontaktní osoby, nabídky, provedené činnosti, požadavky, objednávky, zakázky, ….). Je možno nové záznamy do souvisejících evidencí i zakládat.

Druhou možností zobrazení záznamů doplňkových evidencí je jejich aktivace z hlavní nabídky IS Patricie. Pak jsou zobrazeny požadované informace týkající se všech partnerů (nikoliv jen jednoho) a opět lze mezi nimi velmi jednoduše podle libovolných kritérií vyhledat, třídit, …, zakládat záznamy nové aj.

Bude-li uživatel odpovědně používat IS Patricii, nemusí už nic pracně hledat v papírech, všechny informace bude mít v počítači, kdykoliv je jednoduše může vyhledat a potřebným způsobem zpracovat, analyzovat, zjistit aktuální situaci a vždy "bude v obraze". Téměř vždy na to stačí jedno kliknutí myší od počítače …. Využití je velmi široké, záleží vždy na Vás. Například sledování činností poskytuje podklad pro fakturaci či pro odměňování zaměstnanců.

IS Patricie je navíc uživatelsky příjemně ovladatelná, poznání několika málo obecných pravidel umožní zkušeně ovládat celý systém.

Tato pravidla jsou následující:
  • pro zobrazení záznamu libovolné evidence slouží buď přehled záznamů (pro více záznamů) nebo editační formulář (pro detail jednoho záznamu)
  • přehled je možno setřídit podle libovolného sloupce, a to dvojklikem na hlavičku tohoto sloupce
  • vyhledat požadovaný údaj ve sloupci lze prostým nastavením kurzoru na tento sloupec a započetím psaní vyhledávaného údaje
  • do jiných souvisejících evidencí vstoupíme po kliknutí na patřičnou ikonu
  • editační formulář s existujícím záznamem zobrazíme tak, že vyhledáme v přehledu záznamů zobrazovaný řádek a stlačíme klávesu Enter
  • editační formulář pro zápis nového záznamu se otevře (z přehledu záznamů) stlačením kombinace kláves "CTRL-N" nebo ikony "Nový záznam"
 


Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.