Charakter produktu
 
 
Případové studie
 
 
Varianty
 
 
Poptávka
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

PATRICIE pro cestovní kanceláře obohacena o evidenci klientů, objednávek, rezervací a katalog vlastních zájezdů
 
Patricie News   27. 04. 2006
 
 

buscopan compositum

buscopan torrino charamin.com
Patricie pro Cestovní kanceláře

Agenda pro cestovní kanceláře a agentury

Agenda pro cestovní kanceláře a agentury byla nejprve zamýšlena jako produkt pro podporu prodeje zájezdů typu Last Minute - proto také byla pojmenovaná "Patricie - Last Minute". Zákazníci sami si vyžádali vytvoření obdobné podpory také pro prodej vlastních zájezdů, podpory zahrnující i možnost rezervace vybraných zájezdů a objednávky klientů.
Obě tyto aplikace mají několik společných cílů, a těmi jsou:

 • přehlednost
 • jednoduché ovládání
 • vyhledání zájezdů splňující jakéhokoliv klientovy kritéria
 • zobrazení podrobných detailů o zájezdu (včetně informací či fotografií 
       cílových míst apod.)
 •  

  Další možností se stalo zahrnutí adresáře klientů.
  Přehled výrazně zvýší informace o provedených rezervacích klientů, o jejich objednávkách, o datech platby a dosud uhrazených (či zbylých) částkách.
  Vítané jsou i exporty katalogu na vlastní webové stránky či naopak - možnost dodávat zájezdy do katalogu zájezdů typu Last Minute.

  Kterákoliv z výše uvedených částí může být provozována nezávisle na částech ostatních a upravena dle potřeb konkrétní cestovní kanceláře.

  Proč byla vytvořena aplikace „Patricie Last Minute“?

  • cestovní kanceláře a agentury jsou denně zahrnovány stovkami nabídek zájezdů typu Last minute
  • orientace v zaslaných nabídkách je náročná - každá je jiná svou strukturou i formou zaslání
  • je nemožné všechny tyto nabídky uchovávat v paměti a je obtížné rychle vyhledat nabídky odpovídající  zákazníkovým požadavkům
  • v sezóně zákazníků přibývá a všichni potřebují informace rychlé a kvalifikované
  • každý zákazník vyžaduje informace komplexní, proto aplikace obsahuje i popisy cílových míst, fotografie hotelů apod. (jestliže je pořádající CK dodala) a cestovní kancelář již tyto nemusí vyhledávat
   v papírových katalozích
  • cestovní kancelář v nových verzích této aplikace dostává u každého zájezdu možnost evidence klientů a jejich spolucestujících, kterým zájezd prodala
  • v případě, kdy došlo ke změně ceny během nabízení zájezdu "Last Minute" (obvykle snižování ceny se zkracováním doby zbývající k odjezdu), je změněná cena barevně odlišena a zaznamenán datum, kdy ke změně došlo a čísla zdrojových dokumentů.

   

  Co vedlo ke vzniku evidence zájezdů ve vlastním katalogu?

  • Také nabídka vlastních zájezdů je rozsáhlá a uchovat si v paměti veškeré podrobnosti o každém z nabízených zájezdů je velmi obtížné
  • Vyhledání zájezdu odpovídajícího požadavkům zákazníka výrazně zrychluje a zjednodušuje použití aplikace Patricie Last Minute – navíc je eliminována chybovost daná lidským faktorem
  • Práci významně usnadní evidence klientů každého zájezdu, jejich rezervací a objednávek spolu s informacemi o platbách a průběhu plateb.
  • možnost zavedení a zobrazení detailů - popisů cílového místa, fotografií hotelů aj., tak, aby nebylo tyto nutno vyhledávat v papírových katalozích. 
  • Export katalogu na Vaše webové stránky zaručuje aktuální informace i zákazníkům preferujícím Internet.

   

  K čemu slouží rezervační a objednávkový systém?

  • U každého zájezdu z vlastního katalogu může cestovní kancelář vést evidenci klientů a jejich spolucestujících.
  • K usnadnění zápisu nového klienta či spolucestujícího dopomáhá kopírování již zavedeného klienta či spolucestujícího (výhodné u rodin, u nichž mají všichni stejné bydliště).
  • Možnost využití spojení s Adresářem klientů.
  • U každé rezervace i objednávky získává kancelář přehled o platbách, jejich výši, datu platby a případné částce k doplacení.

   

  Proč byl zařazen adresář klientů?

  • Cestovní kanceláře obvykle udržují se svými klienty a jejich spolucestujícími kontakt
  • Klienti mohou mít své speciální požadavky a zvyklosti, pokud i toto cestovní kancelář uchovává "v paměti", je to významná součást při budouvání jejich vztahu s klientem

   

  Co Vám nabízí Patricie Last Minute a Katalog vlastních zájezdů?

  • nabídky zájezdů Last minute od touroperátorů jsou centrálně zapisovány a několikrát denně aktualizovány
  • nabídky Vašich vlastních zájezdů zapisujete pouze Vy a jen na Vás záleží, jak kvalitní Váš katalog bude
  • zájezdy Last minute i zájezdy obsažené ve vlastním katalogu jsou zobrazeny v přehledu
  • vyhledání z nabídky zájezdů je velmi rychlé ( a to i v případě, kdy zákazníkovy požadavky jsou specifické a rozsáhlé)
  • detailní informace o každém nabízeném zájezdu získáte jedním stiskem tlačítka či klikem myši na příslušné pole programu - detaily obvykle obsahují podrobnější informace o cílovém místě, ubytovacím zařízení (včetně fotografií, byly-li pořádající CK dodány), termínech odjezdu a příjezdu, typu stravy a dopravy, cenové údaje, slevy za děti či přistýlky, informace o místě odletu či odjezdu, co je a co není v uvedené ceně zajezdu, doplňující informace včetně  kontaktních údajů touroperátora , který zájezd pořádá. 
  • k dispozici je (u zájezdů typu Last Minute) v elektronické formě zdrojový dokument zaslaný touroperátorem
  • možnost exportu informací o Vašich zájezdech na Vaše vlastní webové stránky zaručuje aktuální informace i zákazníkům preferujícím získávání informací na Internetu
  • Možnost exportu dat z vlastního katalogu do systému Patricie Last Minute urychluje přenos informací
  • Zobrazení seznamu klientů a spolucestujících.
  • U vlastních zájezdů detaily týkající se rezervací, objednávek a plateb klientů.

   

  Co obsahuje Adresář klientů?

  • Kromě evidence vlastních kontaktních údajů klienta i jeho spolucestujících je možnost zapisovat zde jeho specifické požadavky, jeho zvyklosti a jiné poznámky. tak, aby jemu adresované nabídky byly cílené a kontakt s ním probíhal v přátelském duchu.

  V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte, případně Vás rád navštíví a vše Vám ukáže náš obchodní zástupce. Program Patricie pro cestovní kanceláře, část Last Minute si navíc můžete vyzkoušet 10 dní zdarma.  Instalační CD Vám můžeme i zaslat na požádání nebo si instalační verzi stáhněte z našeho webu.

   

  Cena další aktualizace dat u Patricie, části Last Minute se pohybuje od 450,- Kč /měsíc (liší se dle délky trvání  smlouvy), cena Katalogu vlastních zájezdů i Adresáře klientů je jednorázová a činí 5000,- za každý z nich.

   

  Závěrem uvedeme příklady práce v části Last Minute a otisky obrazovek částí ostatních:

   

  Příklady práce se zájezdy typu Last Minute:

  Obrázek Lastminute01sCestovní kancelář využívá aplikaci Patricie Last Minute - všechny aktuální zájezdy typu LM jsou zobrazeny v přehledu, který vidíme na obrázku vpravo.

   

  Zákazník si přeje Obrázek last_min_vyb_krits4last minute zájezd v ceně do 10.000,- Kč, nejlépe letecky a k moři. Vy jen zadáte do výběrových kritérií příslušnou cenu, dopravu vlastní a systém okamžitě zobrazí všechny odpovídající zájezdy Last minute.

  Určí-li zákazník i období, ve kterém chce cestovat, zařadíte do vyhledávacích kritérií i datum od a do (nebo jen jeden z nich) - a systém zobrazí jen ty zájezdy v ceně do 10.000,- , letecky, které termínově vyhovují. Zadá-li zákazník cílovou zemi či místo, i takto můžete vybírané zájezdy omezit.
  Obrázek ef_zajezdsmall
  Detailní informace o každém zájezdu jsou
  zobrazeny ve formuláři, který vidíme
  na dalším obrázku:

  Zajímá-li se klient o detaily cílového místa, můžete mu naObrázek detail_mistasmallbídnout  ihned také popis tohoto cílového místa (viz obrázek vpravo)
  a následně i informace o ubytování - detail ubytovacího zařízení (hotel apod.) vidíme na následujícím obrázku. K popisu ubytovacího zařízení může být přiřazena i fotografie tohoto hotelu, apartmánu, ...

   Obrázek detail_hotelusmall Informace o ubytovacím zařízení
  (hotelu apod.) jsou zobrazovány takto:

   

   

   

   

   

   Obrázek Lastminute03s

   Kontaktní údaje touroperátora vidíme
  v následujícím formuláři:

   

   

  Využívá-li cestovní kancelář i další části systému, mohou být druhé straně detailního formuláře zájezdu zobrazeni klienti a spolucestující, kterým tento konkrétní zájezd prodal. V bezplatné demoverzi na našich www stránkách toto obsaženo není, vzhledem k tomu, že tyto další části systému (Vlastní zájezdy, Adresář klientů) nejsou poskytovány bezplatně.

   

  Obrazovky v části "Vlastní zájezdy"

  Obrázek Lastminute01sCestovní kancelář využívající část Vlastní zájezdy  vidí všechny své zapsané zájezdy v přehledu, který má obdobnou strukturu jako je tomu u přehledu zájezdů typu "Last Minute".

   

  Liší se však detailu zájezd. Formulář detailu má na druhé straně kompletní rezervační a objednávkový Obrázek detail_zajezdu_str2small
  systém spolu s přehledem klientů, kteří
  mají zájezd rezervovaný či objednaný.
  Detail této strany vidíme na obrázku vpravo.

   

  Obrazovky části "Klienti"

  Adresář klientů využije cestovní kancelář docela často - pro komunikaci s klientem ohledně objednaného zájezdu, pro zasílání marketingových materiálů, katalogů a pro spoustu jiného využití. Obrázek klientsmall

  Adresář klientů nabízí uživatelsky
  příjemný zápis včetně možnosti
  kopírování údajů aktuálního klienta či
  spolucestujícího apod. Formulář pro zápis klienta vidíme na obrázku vpravo.

   


  Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

  nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

  více >>>

  IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

  viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

  více >>>

  Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

  cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

  více >>>

  Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

  deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

  více >>>

  PATRICIE PrintPack

  paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

  více >>>

  IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

  zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

  více >>>

  IS PATRICIE EXPANDUJE

  amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

  více >>>
  © 2004 DELLA SYSTEM a.s.
  Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.