Charakter produktu
 
 
Případové studie
 
 
Varianty
 
 
Poptávka
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

rheumatrex

rheumatrex

prescription drug coupons

prescription drugs coupons go

Informační systém Patricie je počítačový informační systém vyvinutý za účelem maximální podpory uživatele při práci v zaměstnání. Jako takový musí:

-         řešit komplexně problematiku práce v celé firmě i u každého jednotlivého uživatele,

-         propojit práci všech zaměstnanců firmy tak, aby byl tvořen jeden co nejlépe fungující celek s částmi maximálně propojenými

-         propojit firmu i s jejím okolím (dodavateli, odběrateli, finančním úřadem, pracovníky, kteří jsou právě vzdáleni mimo svou firmu atd.),

-         automatizovat (za člověka vykonat) všechny pracovní operace a evidence, které automatizovány být mohou, nebo alespoň poskytnout co největší podporu pro tyto činnosti

-         zajistit totální průhlednost všech procesů ve firmě

-         vytvořit tzv. „paper-less“ kancelář

-         poskytnout co největší podporu pro řízení, kontrolu, analyzování a plánování

-         tvořit tzv. informační páteř firmy

-         díky využití Internetu přenést co největší množství práce na jiné subjekty než jsou vlastní zaměstnanci (tzn. například umožnit odběrateli zapsání jeho objednávky v www objednávkovém systému a automatizovaný přenos takto zapsané objednávky do firmy apod.), což zajistí operativní a velmi rychlé zadání požadavků obchodním partnerem i jejich vyřízení ve firmě

-         zajistit příjemné pracovní prostředí uživateli, tj. umožnit mu v rámci možností nastavit si svůj vlastní grafický i obsahový profil systémuPřečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.