Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

generico cialis sandoz

cialis generico

 

Stavební firma střední velikosti

 

Informace o firmě

Popisovaná firma je stavební firmou střední velikosti s ročním obratem více než 300 milionů Kč, s cca 250 zaměstnanci, zcela ve vlastnictví soukromých osob. Její činnost je rozdělena do jednotlivých samostatně hospodařících divizí, namátkou lze uvést divizi stavební, divizi dopravy a mechanizace, divizi správy budov, divizi oprav aj. Společnost je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikátu dle ČSN EN ISO 14001:2005.


 
Dosavadní firemní praxe a problémy, které bylo nutno řešit nasazením nového IS

Stávající počítačový systém využívaný ve firmě neumožňoval plnění požadavků, které na něj management kladl. Ať už jde o vedení velmi podrobné evidence zakázek s detailním účtování na střediska a akce, oddělené zpracování účetnictví u každé ze samostatně hospodařících divizí a středisek a vnitropodnikové převody s tímto hospodařením související, a zároveň s tím vedení účetnictví komplexního za celou firmu či jiné. Management firmy požadoval okamžitou a naprostou průzračnost všech procesů a jejich návazností, posílení svých kontrolních pravomocí zabudované přímo do systému, implementaci specifik vyplývajících ze stavební výroby a její fakturace, dále z poskytování dopravy a jejích specifik atd. do informačního systému, podporu individuálně řešeného odměňování pracovníků a používaných limitů spotřeby a mnohé další funkce, které mohl plnit jen ověřený, moderní, komplexní, ale na míru firmě výrazně upravovaný informační systém. Jako takový byl ve výběrovém řízení vybrán IS Patricie.

 

 

Jak se s novou výzvou vypořádal IS Patricie?
Velkou výhodou IS Patricie je jeho architektura umožňující díky existenci velmi promyšleným způsobem připravených základních stavebních „kamenů“ systému vytvoření téměř jakékoliv funkce aplikace za relativně krátkou dobu a existence některých obecných modulů IS Patricie, u nichž byly provedeny některé změny.

Proto mohly být splněny požadavky firmy k její spokojenosti. Navíc díky otevřenosti systému (umožňující kdykoliv později konzistentně připojit k systému další části vznikající v souvislosti s nově vzniklými požadavky) firma mohla postupně rozšiřovat rozsah řešené problematiky a ujasňovat si své potřeby.

Implementované řešení se stalo natolik propracovaným, že je velmi těžké stručně popsat veškeré řešené okruhy a žádný z přínosů nevynechat. Kromě výše popsaných dosud problémových oblastí systém vyřešil i stavební výrobu jako takovou, výdeje na jednotlivé akce atd. Zájemce o danou problematiku však velmi rádi detailně s řešením seznámíme při osobní prezentaci systému.

 Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.