Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

lexapro side effects in women

lexapro side effects in women blog.barkalot.com lexapro side effects after 2 weeks

viagra cena

viagra na prodej blog.jeannettespecglass.com

Velkoobchod potravin 

 

Charakter popisované firmy:

Velkoobchodní firma zásobující nápoji a cukrovinkami odběratele (prodejny, restaurace, ...) v rozsáhlém regionu.

Objednané zboží rozváží dle objednávek (obvykle v pravidelnou dobu), zpět jsou přiváženy vybrané platby a vratné obaly.

Objednávky zboží jsou přijímány standardně (telefonicky, e-mailem, ....) i prostřednictvím obchodních zástupců.

Kromě velkoobchodních prodejů provozuje i prodej typu Cash & Carry.

 

Ve firmě byla instalována IS Patricie – Blue Edition, branžové řešení Velkoobchod s rozšířením o prodej Cash & Carry.

 

Charakteristické rysy tohoto řešení (mimo obecných vlastností):

-         logistická orientace dle poboček a provozoven,

-         fakturační orientace dle firem i dle provozoven

-         mobilní objednávkový systém dealerů – oboustranně – přes mobilní PDA přístroj vstupují do IS Patricie objednávky dealerů, z PDA naopak získávají dealeři přehled o odběrateli, jeho nezaplacených fakturách i o aktuálním stavu zboží na skladě

-         sledování aktivních/neaktivních provozoven (řešení situace změny majitele provozovny v okamžiku, kdy nejsou zaplaceny původní  faktury)

-         automatizovaný přenos dat (např.: dle automaticky získané objednávky je v termínu dle rozvozového plánu zboží vychystáno, automaticky navržena výdejka–dodací list a faktura)

-         práce s různými druhy cen, ceny nákupní, prodejní, skladové, cenové kategorie odběratelů, slevy, slevy při množstevním odběru, akční ceny, kolkované ceny, ....

-         vyhledávání a sledování zboží i využitím čarových kódů

-         speciální sledování kolkovaného zboží

-         automatický výpočet objednávky dodavateli na základě zboží objednaného zákazníky, s ohledem na:
     
· množství zboží na prodejně,
    · průměrný denní prodej tohoto zboží 
      
· množství aktuálně objednané, avšak ještě nedodaného

-         vratné obaly – i víceúrovňové (láhev, karton, příp.přepravka, paleta)

-         detailní evidence zboží na skladě
     
· zařazeno do skupin (stromová struktura), 
     
· sledováno včetně průměrného prodeje, kartonového a
        paletového počtu, kolkovaného počtu, maximálního a
        minimálního počtu,  různých druhů cen atd.

-         prodej na účtenky i na faktury

-         prodejna Cash & Carry:
     · 
komfortní výběry, 

           · sledování aktuálnosti cenovky, 
     · možnost tisku vlastních čárových kódů u zboží, u něhož není

-         automatické zápisy do souvisejících agend: Účetnictví aj.

-        cestovní náhrady tuzemské i zahraniční

-        evidence majetku firmy zahrnující veškeré s ní související operace včetně tvorby daňových i účetních odpisů a generování příslušných účetních zápisů.

 

Některé části zmíněné stručně v předešlém textu nyní podrobně rozepíšeme:

 

Některé části zmíněné stručně v předešlém textu nyní více rozepíšeme:

Adresář obchodních partnerů: obsahuje informace o partnerech včetně jejich platebních podmínek, kontaktních osob apod..

Adresář provozoven - evidence míst rozvozu, dnů rozvozu a dnů návštěv dealera. Automaticky předplněn z Adresáře firem.

Rozvozový plán i návštěvy dealerů: vztaženy k provozovnám; faktury mohou být adresovány provozovnám nebo obchodním partnerům.

Možnost sledování výdejů na provozovny (statistika).

 

Vyhledání v adresářích: podle různých kritérií názvu firmy, majitele či vedoucího, provozovny, města, ulice, … U provozoven kvůli častými změnám majitelů a jejich nezaplaceným fakturám podchycení historického stavu.

V každém okamžiku lze ke každému odběrateli i provozovně zobrazit seznam faktur, seznam nezaplacených faktur, seznam objednávek a jiných.

 

Podpora práce obchodních zástupců:

zapisují objednávky přes mobilní PDA přístroj. Zapsané data jsou automaticky zasílána do IS Patricie, kde na základě této objednávky je zboží v příslušném termínu vychystáno.

Naopak z IS Patricie obchodní zástupci získávají přes PDA všechny nutné informace o odběrateli včetně jeho platební morálky a nezaplacených fakturách a informace o dodávaném zboží včetně jeho aktuálního stavu na skladě.

 

Podpora zápisu zboží objednaného ve firmě telefonicky či písemně:

Objednávané zboží je do objednávky zapsáno pomocí výběru z nabídky skladových položek – vyhledávání je velmi komfortní, jednak podle názvu či jeho části, jednak dle skupiny, do níž náleží (skupiny mají stromovou strukturu).

 

Na základě vytištěné objednávky je pak v příslušném termínu zboží vychystáno, automaticky je vygenerována výdejka a faktura a je vytištěn dodací list. Zároveň jsou automaticky navrženy příslušné účetní zápisy a pohyby ve skladě.

 

Součástí evidence u položky je i evidence

-         vratných obalů (víceúrovňové láhev, karton, příp.přepravka, paleta) i počtu zboží v těchto obalech, evidence kolkovaného a nekolkovaného zboží,

-         více typů cen (nákupní, skladová, prodejní, cena odběratele kategorie 1-4 aj.) včetně cen kolkovaných i cen akčních, evidence individuálních ceníků i individuálních slev i slev na základě odběru (mimo akční ceny) i slev maximálních a slev obchodního zástupce – na základě těchto údajů a odběratele jsou automaticky navrhovány ceny při fakturaci.

-         množství aktuálního, maximálního, minimálního, objednaného u dodavatelů i objednaného zákazníky, množství na prodejně Cash&Carry, množství a ceny z poslední inventury a její datum, dále hmotnosti, kvalitativní charakteristiky aj..

-         dodavatele a výrobce

-         čarových kódů – výrazně usnadněno vyhledávání a sledování všech pohybů položky

-         další potřebné údaje.

 

Speciální funkce modulu Cash & Carry (rozšíření oproti modulu Maloobchod):

-         kontrola aktuální ceny skladu s cenovkou a případný tisk nové cenovky,

-         možnost tvorby a tisku vlastního čárového kódu u zboží, u něhož čárový kód není 

  

Platby:

-         faktury (vzniklé automaticky i ručně) lze hradit hotově i bankou.

-         Tvorba pokladních dokladů i příkazů k úhradě stejně tak jako spárování faktur s pokladními i bankovními doklady může probíhat automatizovaně.

 

Nasazení IS Patricie umožnilo této velkoobchodní firmě zvýšit efektivitu fungování a využití lidské kapacity. Mobilní objednávkový systém umožňující přenos objednávek od obchodních zástupců a v opačném směru přenos informací o skladu i fakturách zjednodušil práci dealerů, částečná automatizace zápisu objednávky, automatizace skladových operací, automatizovaná tvorba výdejek a faktur a automatizovaný zápis do účetnictví šetří práci většině zaměstnanců firmy

 

Firma dále zvažuje v blízké době implementaci tzv. chytrého skladu,který by dále výrazně usnadnil práci skladníků, umožnil snížení jejich počtu na směně při stejném či vyšším objemu zboží a rozšíření provozu z dvousměnného na třísměnný, tedy zvýšení výkonu o 1/3 při stejném počtu zaměstnanců .Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.