Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

naltrexone buy online

buy naltrexone
Výroba trvanlivého slaného pečiva  

Firma XX je výrobcem trvanlivého slaného pečiva, které následně dodává do obchodní sítě. Její nejvýznamnější zákazníky tvoří obchodní řetězce.

Je jedním z příkladů toho, že informační systém, to rozhodně není hlavně účetnictví. Z Informačního systému Patricie využívá totiž agendy výrobní, kompletní finanční evidenci (banku, pokladnu, faktury odběratelské i dodavatelské, …), skladové hospodářství a agendy podporující obchodní činnosti. Účetnictví je vedeno externě v jiném programu.

Informační systém Patricie je opět přizpůsoben firmě na míru - proto všechny její činnosti zcela cíleně podporuje.
Ve skladové evidenci a výrobě jsou rozeznávány 4 typy položek: suroviny, polotovary, výrobky, obaly. Přitom výrobky mohou být v některých případech i polotovary (například součást balíčku více druhů).
Výrobky jsou vyráběny podle receptury. Receptura není zcela přesným kusovníkem. Množství surovin je stanoveno s určitou tolerancí - normou, protože nelze specifikovat přesně případné ztráty při výrobě. Jednou za stanovené období je spotřebované množství surovin přesně zjištěno a systém může zpětně opravit teoreticky spotřebované množství na hodnoty skutečné.
Položky jsou vydávány i s obaly, systém dovoluje více druhů i více stupňů obalů (položka zabalená do obalu může být dále balena do kartónů a tyto naloženy na palety).
Při výdeji ze skladu je automaticky vytvářen dodací list i faktura. Ceny jsou stanoveny podle individuálních ceníků - součástí IS Patricie. Každý z odběratelů má totiž své zcela individuálně nasmlouvané ceny. Dodací listy mohou tisknout ve verzích dle požadavků odběratelů - s cenami, bez cen i v několika jazykových mutacích.

Management firmy je si vědom, že obchodní činnost je základem jejich prosperity a proto je jí věnována mimořádná pozornost. Ta se projevuje i v motivaci obchodních zástupců podíly z odběrů "jejich" zákazníků. Informační systém dodává potřebné podklady i pro tuto oblast řízení firmy.

Firmě zaručuje IS Patricie možnost věnovat se pouze "tvůrčí" činnosti, uvolňuje lidem ruce. Všechny činnosti, které mohou být provedeny automaticky, automaticky zajistí. Poskytuje jistotu, přehled o všem, co je třeba - o obchodních partnerech, obchodních podmínkách a obchodních případech, výrobcích, výrobě, skladové evidenci a všem ostatním, co je nutno. IS Patricie je ve firmě významným přínosem.Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.