Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

sertraline alcohol nhs

sertraline and alcohol use damske.com

Popisovaná firma je tiskárnou orientující se převážně na velkoonákladový tisk zakázek.

Největší přínos zavedení Informačního systému Patricie firma spatřuje v odstranění velkého množství práce u nevýrobních činností (šetřící pracovníkům i několik hodin týdně), zásadním zprůhlednění procesů a toků, růstu kvality podkladů pro rozhodování, získání okamžitého a zcela detailního přehledu o jednotlivých zakázkách i o výrobě jako celku (včetně porovnání plánů a skutečnosti), automatizovanou tvorbu dokladů na základě podkladů z jiných agend (návrh faktury, návrh zakázky, generování účetních zápisů, ….) a v komplexním pokrytí činností firmy. Zásadně se změnil proces vyhodnocování i mnohé pracovní postupy.

Tiskárna je svým zaměřením firma orientující se na zakázkovou výrobu tiskovin, prvním pilířem tvorby jejich zisku je tedy výroba.
Nutno podmínkou ziskovosti každé zakázky je:

 • optimálně vykalkulovaná cena – přijatelná pro zákazníka a zároveň přinášející zisk (tvorba vícevariantních kalkulací),
 • dobře naplánovaná výroba (využití strojů i lidí vzhledem k termínu dodání),
 • správně stanovená technologie výroby
 • optimální zásobování materiálem,
 • kvalitní výroba (tisk a knihování) podle technologického postupu a plánu (sledovaná evidencí na zakázkových sáčcích a elektronických pracovních lístcích)

Závěr každé zakázky patří automatizované fakturaci a vyhodnocení zakázky zpracované podle skutečné výroby (využitého materiálu, času strojového i času lidského). Úsporu času znamenají i automatizované zápisy do účetnictví.

Druhým pilířem tvorby zisku je obchod a zásobování. Obchodem rozumíme získávání zakázky, zásobováním nákup materiálu.

Zakázky získávají obchodníci v terénu. Po zaslání poptávky (písemně, elektronicky nebo z www prezentace) komunikuje se zákazníkem obchodní oddělení ve firmě. Využití IS Patricie v obchodním oddělení tiskárny je mnohostranné.

Na základě v systému zadaných on-line informací obchodníka může pak:

 • kalkulant optimálně a poloautomatizovaně určit cenu zakázky a její varianty,
 • technolog určit technologii a množství a druh spotřebovaného materiálu i práce
 • plánovač naplánovat realizaci zakázky
 • nákupce optimálně objednat materiál či rezervovat jej ve skladě

Nákupce hledá optimálního dodavatele a musí mít operativně k dispozici nabídky od dodavatelů, přístup ke skladovým kartám a jiné informace, které v optimální formě zajišťuje IS Patricie.

K obchodu a zásobování patří i jejich finanční vyjádření reprezentované fakturací a účetnictvím. Jde o obecné moduly upravené podle zvyklostí zákazníka. To, co zde IS Patricie nabízí navíc oproti jiným systémům, je komfortnost, automatická tvorba návrhů dokladů na základě již v systému zahrnutých záznamů, propojení s jinými částmi systému a správu dokumentů.

Třetím z pilířů firmy je řízení, management
Management činí strategická rozhodnutí, v nejvyšší míře rozhoduje o prosperitě firmy. Pro správné řízení potřebuje aktuální, komplexní, objektivní a kvalitní informace, a to v co nejpřehlednější formě. IS Patricie proto managementu firmy nabízí:

 • informace
 • řízení a kontrolu lidských zdrojů (speciální agendy „Požadavky a úkoly“ a „Činnosti“)
 • řešení a řízení toku a evidence dokumentů
 • aktivitu bez ohledu na fyzickou vzdálenost od firmy (díky Internetu)

U systému tiskárna dále velmi oceňuje:

 • Zajištění optimálního zásobování

--------------------------------------------------------------------------------------------------Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.