Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

how much is an abortion pill Philippines

abortion pill cost philippines clearmindsoftware.com how much is an abortion pill philippines

benadryl pregnancy nhs

benadryl and pregnancy category francescocutolo.it
Advokátní kancelář  

IS Patricie, specializované řešení pro Advokátní kanceláře, je jedinečným systémem řešící problematiku tohoto oboru a výrazně usnadňujícím veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře.

Chtěli bychom Vás seznámit s konkrétní instalací IS Patricie se specializací na Advokátní kancelář. Následně popisovaná kancelář je kancelář střední velikosti orientující se převážně na služby stálým klientům.
Pracovníci kanceláře potřebují mít v každém okamžiku dokonalý přehled o všech dosud pro klienta realizovaných činnostech, o všech se zakázkou spojených dokumentech i o klientovi jako takovém. Z jejich činnosti a z evidence dalších dodatečných nákladů musí vycházet fakturace.
Většinou se advokát či koncipient kontaktuje s klientem vícekrát, fakturuje se až po ukončení měsíce.
Klienti mohou mít dohodnuty 3 typy cen za právní služby:

 • cenu vycházející z hodinové sazby pracovníka kanceláře
 • cenu vycházející z hodinové sazby dohodnuté s klientem
 • měsíční paušál
K právním službám se připočítávají cesty a další náklady (různé poplatky, kolky, …).

A jak se konkrétně pracuje v advokátní kanceláři po zavedení IS Patricie?
Klient je zapsán do Adresáře klientů ihned a jen při prvním kontaktu - a tyto informace mohou být pak kdykoliv později využity.

Zakázka je vedena v evidenci zakázek. V elektronické podobě jsou k ní přičleněny veškeré podklady poskytnuté klientem nebo zpracované řešiteli. Průběžně jsou u zakázky evidovány veškeré dodatečné náklady včetně cest a kolků. Ke každé zakázce je založen spis - tento může být kdykoliv vytištěn jako celek či jen jeho první strana. A protože v IS Patricii je uplatněn princip totálního sdílení informací, může být při zakládání zakázky využit princip přenosu informací z Adresáře klientů či z podobné zakázky.
Okamžitě, bez jakéhokoliv hledání, má odpovědný řešitel k dispozici všechny potřebné podklady o klientovi i jeho případu.

Pracovník AK zapisuje každou činnost ihned po ukončení práce do počítače do jednotné evidence. Činnosti mohou souviset s nějakou zakázkou nebo se jedná o činnosti režijní. Zapsané činnosti jsou podkladem pro:
 • automatickou fakturaci (spolu s cestami a dalšími náklady - různými poplatky, kolky, ….) včetně tisku faktury a přehledu činností provedených pro klienta
 • sledování činnosti jednotlivých pracovníků
 • sledování režií
 • sledování prací provedených pro klienta
Tvorba faktury probíhá automatizovaně, za fakturovaný měsíc systém vybere všechny činnosti, cesty a dodatečné náklady a vytvoří fakturu pro klienta, v případě měsíčních paušálů se vychází z nich.

Nasazení IS Patricie v popisované advokátní kanceláři výrazně přispělo k:
 • lepší orientaci advokátů a koncipientů, pokud jde o činnosti pro klienty,
 • usnadnění řídící práce vedení firmy díky komplexním informacím o případech, o práci advokátů, o režijních nákladech apod.,
 • znatelnému zvýšení komfortu práce,
 • výraznému zjednodušení fakturace (úspora času u fakturantky více než 90% s porovnání s původním stavem), veškerý získaný čas fakturantka nyní využije na jiné produktivní činnosti.


Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.