Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

how much does the abortion pill cost

abortion pill

cialis generico costo

cialis generico

 

 

Obchodní firma - prodej specializovaných výrobků prostřednictvím dealerů

 

Informace o firmě

Dále popisovaná obchodní firma se zabývá prodejem specializovaných vysoce kvalitních výrobků pro opravárenství a údržbu (výrobky průmyslové chemie, výrobky spotřební chemie, drobné nářadí) a doplňkově sortimentu exkluzivních pracovních oděvů a oblečení pro střední management firmy prostřednictvím obchodních zástupců. Zákazníky tvoří především průmyslové podniky, ale i autoservisy a firmy poskytující služby.

Své zákazníky kontaktuje přímo, osobní návštěvou, výrobky předvede obchodní zástupce při praktické prezentaci. Každý z obchodních zástupců má své stálé portfolio odběratelů, které se neustále rozšiřuje o nové klienty.

 

 
Dosavadní firemní praxe a problémy, které bylo nutno řešit nasazením nového IS
Firma díky rozsáhlé klientele pociťovala nutnost podpory svých podnikatelských aktivit prostřednictvím na míru přizpůsobeného informačního systému. Z rozsáhlé nabídky si, částečně i na základě dlouhodobých zkušeností s Dodavatelem a velice příznivé cenové nabídky vzhledem k rozsahu nabízených funkcí, si zvolila IS Patricie.

 

S postupem času se ukázalo, že to byla správná volba.

 

Popis řešení problematiky firmy prostřednictvím IS Patricie
Řešeny byly:

-          správa a údržba adresáře firem (obchodních partnerů) s evidencí historického stavu, individuálně vytvořených ceníků, slev na základě množstevního objemu a uzavřených rámcových dohod, včetně evidence poboček, různých typů adres (fakturační, ....), obchodních údajů (bankovní účet, ...), detailní evidence osob s obchodním partnerem spojených a jejich kontaktních údajů

-         evidence návštěv u odběratelů s detailním rozpisem předvedených výrobků, s evidencí objednávek předvedených výrobků, s poznámkami, zda šlo o předvedení nové, opakované, opakované doobjednání, servisní předvedení, nový obchod, zda případná objednávka přišla telefonicky, poštou či z www části

-         vyhodnocení prodeje jednotlivých obchodních zástupců (podklad pro odměňování)

-         objednávky, vyhodnocení objednávek

-         fakturace, banka, pokladna (spárování plateb s fakturou, likvidace i hromadná dle likvidačních schémat, ...)

-         mzdová evidence a personalistika

-         skladová evidence – speciální evidence v jednotlivých divizích, řešení konsignačních skladů, řešení kusovníků, skupinových položek, ....různé typy cen i dle obchodního adresáře, příjmy, výdaje (i automaticky navržené výdejky dle objednávky zákazníka), přehledy pohybů, inventury, ....

-         evidence majetku

-         účetnictví

-         podpora práce obchodních zástupců – extranet (obchodní systém zajišťující dealerům přehled o zaplacení jednotlivých faktur, o skladové zásobě, ... a naopak umožňující dealerům zaslání objednávky elektronicky – import do centrální části systému; podpora práce dealerů využitím tzv. Znalostní báze)

-         B2B modul umožňující zákazníkům, aby sami specifikovali své objednávky využitím www aplikace – automatický přenos do centrální části systému

 

Firma, u níž se IS Patricie implementovala, oprávněně předpokládala, že:

-         automaticky zcela nebo na pokyn uživatele budou tvořeny všechny doklady či zápisy, u kterých tento způsob vzniku lze povolit či je předpokládám

-         dostupnost jakéhokoliv potřebného vyhodnocení z dat obsažených v systému

-         dostupnost údajů ze systému i fyzicky vzdáleným dealerům

-         přenos zadávání některých objednávek na požadující zákazníky (vstup registrovaným obchodním partnerům)

 

Vyčíslení přínosu

Přesné vyčíslení přínosu není určeno, díky zprůhlednění všech procesů, snížení administrativního zatížení pracovníků, poskytnutí podkladů pro vyhodnocení, podpoře práce dealerů v terénu je však kromě měřitelného finančního přínosu významnou devizou i non-finanční přínos.

 

 

 Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.