Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

ventolin side effects

ventolin overdose read

Tato případová studie popisuje implementaci Informačního Systému Patricie ve firmě zabývající se dodávkou a instalací výpočetní techniky, tvorbou speciálního software a správou systému u koncových zákazníků. Svým zákazníkům může nabídnout také celkový outsourcing IT.

Do implementace IS Patricie využívala firma počítačový systém řešící problematiku ekonomiky, účetnictví, mezd a skladového hospodářství. Firma však cítila potřebu integrovat do svého informačního systému celou činnost firmy včetně evidence požadavků zákazníků, evidence pracovních úkolů a činností vzniklých v souvislosti se zákaznickými požadavky a to vše v návaznosti na fakturaci. Dříve využívaná evidence v aplikaci MS Outlook neposkytovala dostatečný přehled o životních cyklech úkolů, jejich změnách a rozpadech všem příslušným pracovníkům. Také například evidence telefonátů formou zápisu do určeného sešitu (tedy na papír) a způsob předávání příslušným pracovníkům nebyly dostatečně přínosné a hlavně přesné v případech, kdy byli příslušní pracovníci v terénu. Firma cítila, že i mnohé další evidence by bylo třeba zefektivnit, pouze netušila, jakým způsobem.

Firma byla rozhodnuta investovat do systému, který:

 • je přizpůsoben na míru jejím specifickým požadavkům,
 • pokryje celé spektrum činností ve firmě,
 • omezuje množství administrativní práce,
 • výrazně zvyšuje přehled, umožňuje zlepšit kvalitu rozhodování na všech řídících stupních
 • poskytuje správné informace i místně vzdáleným pracovníkům,
 • využívá moderní prostředky včetně Internetu
 • poskytuje co největší komfort také zákazníkům firmy.

Moderních informačních systémů je na trhu velká řádka. Některé z nich zefektivňují práci, jiné nabízejí internetové obchodování. Řešení v oblasti ekonomiky (financí i účetnictví) bývají propracovaná. V rozsáhlém výběrové řízení zvítězila IS Patricie díky spojení všeho výše popsaného a také díky propracovanému systému work-flow, dále velkému množství efektivních internetových aplikací, novým možnostem péče o zákazníky i podpoře práce dealerů a výrazné podpoře obchodní činnosti.

V běžné činnosti firma následně velmi ocenila řešení řetězce:

 • požadavek zákazníka – z něj vyplývající úkol – provedené činnosti
 • přístup zákazníků do internetových částí systému umožňující zápis
 • požadavků (objednávky, poptávky a jiné) přímo zákazníkem (nezatěžuje pracovníky firmy)
 • evidenci dokumentů a poznámek vztažených ke každému záznamu

a samozřejmě standardní vlastnosti IS Patricie jako je

 • eliminace pracovního zatížení díky sdílení a přenosu informací z ostatních částí systému
 • okamžitý přístup z každému záznamu k souvisejícím záznamům z jiných evidencí
 • a jiné.

Vyjádření přínosu systému

Každému z nevýrobních pracovníků (obchodníků, fakturantek, účetních) „ušetří“ zavedení IS Patricie několik hodin času týdny. Firma dokáže se stejným počtem „nevýrobních“ zaměstnanců pokrýt více obchodních případů – stoupá výkonnost a zisk firmy.

Zlepšení přehledu a zkvalitnění podkladů pro rozhodování vede k rychlým a správným rozhodnutím, která jsou důležitá pro každodenní činnost firmy.

Neustálý přehled o aktuálním stavu řešení požadavku zákazníka

Způsob poskytování informací z IS Patricie lze charakterizovat slovy:
rychle – správně - přehledněPřečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.