Charakter produktu
 
 
Případové studie
 
 
Varianty
 
 
Poptávka
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

IS Patricie pro Advokátní kancelář
 
Patricie News   16. 12. 2005
 
 

diflucan

diflucan redirect

naltrexone online buy

buy naltrexone 3mg read here

*IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

 

Systém sleduje informace:

-         o klientech (zápis jen v okamžiku prvního kontaktu s klientem)

-         o zakázkách klientů (zápis jen v okamžiku založení zakázky)

-         o jednotlivých činnostech provedených pro klienty i o činnostech režijních

 

U každého z klientů získává advokát či koncipient okamžitě detailní přehled:

-          o klientovi jako takovém (včetně jeho kontaktních údajů, kontaktních osob, obchodní údajů)

-          o všech pro něj realizovaných zakázkách (včetně rozpisu jednotlivých činností) a s možností detailního zobrazení zakázky

-          o všech na něj vystavených fakturách a o fakturách po splatnosti

 

Ke každé zakázce:

-          jsou evidovány kromě základních údajů i doplňkové náklady (soudní poplatky, úřední překlady, …), jízdy a kolky vztažené k zakázce

-          může být vytištěn spis

-          lze v elektronické podobě připojit neomezené množství dokumentů, které se zakázky týkají, ať už byly dodány klientem nebo vypracovány advokátní kanceláří

-          je možno zobrazit všechny informace o klientovi.

Obrázek zakazka_adv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis činností vykonaných advokáty a koncipienty je pak zjednodušen přenosem informací o jednotlivých zakázkách včetně možností výběru z naposled realizovaných zakázek.

Obrázek cinnost_adv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě zajištění komplexní i detailní informovanosti o každém z řešených případů může:

-         systém zcela automaticky vygenerovat faktury každému z klientů (fakturace všem klientům se může zkrátit z více než 50 h u „ručního“ způsobu na 1 hodinu) – získaný čas  fakturantka nyní využije na jiné produktivní činnosti.

-         vedení firmy získat výraznou podporu řídící činnosti – přehled práce advokátů, přehled režijních nákladů i přehled o jednotlivých zakázkách

-         každý advokát či koncipient zlepšit orientaci v jednotlivých zakázkách a zvýšit komfort své práce.

 

IS Patricie, specializované řešení pro advokátní kanceláře, má všechny obecné vlastnosti standardního IS Patricie (flexibilita, propojenost, rozsáhlá automatizace činností, uživatelská přívětivost, …), poskytuje informace aktuální, správné, detailní i komplexní. Je podporou pro všechny činnosti. Tvoří informační páteř firmy.

I když se jedná o specializované a komplexní řešení, je možno jej v případě individuálních požadavků advokátní kanceláře upravit či vytvořit nové funkce.

 

Do řešení implementovaného právě ve Vaší advokátní kanceláři lze zařadit i moduly obecné  - například evidenci „Majetku“ nebo „Účetnictví“ – systém pak může zahrnovat další okruh činností.

 

 


Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.