Modulární

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

nifedipine er

nifedipine lp 20 makcura.com nifedipine pommade

amlodipin teva

amlodipin actavis
    Obchod


 Modul zahrnuje agendy:

·  Adresář firem

·  Adresář osob

·  Nabídky

·  Poptávky

·  Objednávky

·  Činnosti

·  Požadavky

·  Úkoly
a další dle potřeb firmy IS Patricii používající.

 

 

Adresář firem obsahuje:

 

·  Evidence standardních adresních údajů obchodního partnera

·  Evidence jakéhokoliv množství osob s partnerskou firmou spojených (včetně jejich funkcí, věku, telefonů, e-mailů, poznámek charakterizujících například jejich záliby, vliv na obchodní toky ve firmě atd.)

·  Soubor adres partnera (hlavní adresa firmy, adresa pro dodání zboží, fakturační adresa, pobočky, ….).

·  Evidence bankovních účtů partnera.

·  Splatnost

·  Cenové údaje (zařazení do cenové kategorie)

·  Slevy (včetně slev na základě velikosti odběru)

·  Privátní ceníky

·  Heslo a login pro přístup do www aplikací IS Patricie (pro specifikování objednávek a požadavků přímo obchodním partnerem následované automatickým zasláním objednávky do firmy IS Patricii využívající)

·  Obchodní údaje - dle přání konkrétní firmy, např. souhrnně velikost obratu partnera apod.

Z Adresáře firmy je umožněn přímý přístup k záznamům souvisejících evidencí, a to buď všem nebo omezených podmínkou:

·  Zakázky

·  Faktury přijaté i vydané

·  Objednávky přijaté i vydané

·  Činnosti (vykonané pro obchodního partnera)

·  Požadavky partnera

·  Nabídky

·  Poptávky

·  Kalkulace

·  Nezaplacené faktury ve lhůtě

·  Nezaplacené faktury po X dnech po splatnosti

·  Úkoly (vzniklé v souvislosti s aktivitami konanými pro partnera)

·  Doklady maloobchodní prodejny

·  Výdejky

·  Příjemky

 

Do agendy Objednávek standardně patří:

 

·  Evidence objednávek (sledování jejich plnění, potvrzování, uzavírání, libovolné vyhodnocení)

·  Návrh objednávky dle poptávky či nabídky

·  Návrh objednávky dle obrátkovosti

·  Vazba na zakázky

·  Možnost automatického generování faktury dle objednávky

·  Možnost automatického generování zálohové faktury dle objednávky

·  Možnost automatického generování výdejky dle objednávky

·  Vazba na skladové položky (přímý vstup do skladové evidence - výběr skladových položek do objednávky aj.)

·  Rezervace / zrušení rezervace objednaného zboží na skladě

 

 

Agenda Nabídky mimo obvyklé funkce zahrnuje:

 

·  Automatický návrh nabídky na základě kalkulace

·  Automatickou tvorbu objednávky odběratele i dodavateli na základě nabídky

·  Automatickou tvorbu výdejky na základě nabídky 

·  Vazbu na skladové položky (přímý vstup do skladové evidence)

a jiné

 

 Zpět
Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.