Modulární

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

mixing zoloft and weed

mixing viagra and weed mha.dk
    Finance


Modul zahrnuje následující agendy: Faktury dodavatelské a Faktury odběratelské, Pokladna a Banka a některé další funkce týkající se financí jako jsou agendy DPH, statistické přehledy aj.

1.Faktury přijaté

Základní funkce

 • Evidence v Knize přijatých faktur.
 • Zařazení faktur do číselných řad.
 • Evidence v naší i zahraniční měně - přepočet zahraničních faktur podle aktuálního kurzovního lístku (v případě, kdy není použit kurz uživatelem definovaný).
 • Kurzové rozdíly u faktur v cizí měně ke dni.
 • Využití předkontací, předdefinovaných údajů.
 • Likvidace, rozpad na likvidační položky.
 • Automatizované účtování podle předkontací a kódů likvidace.
 • Automatické účtování DPH.
 • Dobropisy.
 • Zálohové faktury.
 • Statistické přehledy (statistika nákupu od daného odběratele, na dané středisko, zakázku, …) – nadefinované uživatele podle jeho specifických požadavků.

Související agendy:

 • Sklady:
  - faktury přijaté mohou vznikat „překlopením“ příjemky na sklad,
  - kontrola faktury s příjemkou.

2. Faktury vydané

Základní funkce

 • Tvorba faktur - evidence v Knize vydaných faktur.
 • Lhůty splatnosti - individuální lhůty splatnosti pro každého odběratele (nejsou-li zadány, použijí se standardní lhůty).
 • Faktury v naší i cizí měně.
 • Kurzové rozdíly u zahraničních faktur ke dni.
 • Dobropisy.
 • Zálohy.
 • Předkontace.
 • Upomínky při včasném nezaplacení faktury (počítá se i s částečně uhrazenými fakturami).
 • Tvorba penalizačních faktur – dávková úloha (systém vyhledá faktury po splatnosti - uživatel ze seznamu vyřadí ty, které se rozhodne vynechat a program vygeneruje penalizační faktury. Seznam faktur navržených k penalizaci je možno omezit zadáním podmínek, např. počet dnů po splatnosti, minimální částka faktury aj.)
  Související agendy
 • Sklad, Zakázky:
 • Automatizované vystavování faktur na základě výdejek a zakázek.

3. Banka

Základní funkce

 • Libovolný počet účtů v libovolné měně.
 • Libovolný počet bankovních deníků.
 • Využití a načtení bankovních výpisů v elektronické formě dodaných bankou.
 • Příkazy k úhradě, odeslání příkazů k úhradě elektronickou cestou, možnost kopírování obdobných dokladů. Možnost zadávat příkazy k úhradě z libovolného místa s připojením na Internet.
 • Automatické párování plateb.
 • Automatické zaúčtování kurzových rozdílů.
 • Samozřejmostí je, stejně jako u jiných modulů, provázanost na aktuální kurzovní lístek a jiné číselníky.
  Související agendy:
 • Účetnictví – při importu bankovních výpisů elektronickou cestou se automaticky vytvoří účetní doklad (stav nezaúčtovaný).

4. Pokladna

Základní funkce

 • Vedení libovolného počtu pokladních knih v tuzemské i zahraniční měně a jejich tisk.
 • Vazba pokladen vedených v cizí měně na evidenci kurzových lístků.
 • Evidence a tisk příjmových i výdajových pokladních lístků.
 • Automatický výpočet DPH při zpracování daňových dokladů.
 • Možnost kopírování zpracovávaných dokladů při evidenci obdobných dokladů.
 • Možnost definice samostatných číselných řad pro příjmové a výdajové doklady jednotlivých pokladen.
 • Průkazná evidence a zajištění jednoznačnosti číselných řad dokladů.
 • Sledování stavu pokladen, pokladních zůstatků i pokladních limitů v jakémkoliv období.
 • Export a import pokladních dokladů.
 • Provázanost s dislokovanými pracovišti přes připojení k Internetu.

Související:

 • Účetnictví
 • Automatické párování s jinými evidencemi k zachycení skutečného stavu (Finance, Mzdy, …)

ZpětPřečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.