Modulární

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

zoloft xanax and weed

zoloft and weed
   VýrobaZákladní funkce:

 • Možnost definice výrobní dávky.
 • Kusovníky, které jsou vytvořeny pro neomezený počet úrovní.
 • Použití verzí kusovníků.
 • Definice náhrad (i více) pro položky kusovníku.
 • Zadání nutné ztráty u jednotlivých položek kusovníku.
 • Přehledný popis výrobního postupu s vazbou na profese, stroje, nástroje.
 • Rozpouštění režií koeficientem zatížení režiemi ze mzdových, materiálových a strojních nákladů.
 • Historie všech výrobních příkazů a plánů.
 • Stanovení technologie výroby.
 • Po potvrzení navrženého plánu vznik výrobního příkazu, rezervace a objednání materiálu.
 • Plánování termínu výroby (výpočty velikosti výrobních dávek, rezervace jednotlivých strojů podle plánu operací), předběžná rezervace před definitivním potvrzením objednávky, změna plánu při změně požadavku do výroby.
 • Tisk průvodních listů dávek - zaznamenány informace o pracovníkovi, který operaci provedl, počtu dobrých kusů a počtu zmetků, o materiálových nebo polotovarových vstupech.
 • Evidence toků materiálu a polotovarů.
 • Evidence zmetků a jejich oprav.
 • Kontrola termínu, evidence skluzovosti.
 • Vytvoření jakékoliv sestavy podle přání zadavatele - rychlé a jednoduché.
 • Skutečné kapacitní vytížení za minulé období.

Agendy:

 • Zakázky
 • Plánování
 • Kalkulace
 • Technologie
 • Objednávky
 • Sklady, kusovníky
 • Pracovní lísky

Další funkce, které nejsou v přehledu funkcí uvedeny, jsou samozřejmě možné a závisí výhradně na implementaci IS Patricie v konkrétní firmě.


ZpětPřečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.